Tisková konference k představení aktualizovaného Manuálu pro trenéry, rodiče a děti