Řídící komise v Čechách uspořádala seminář pro rozhodčí